FRANJO MATEŠIN

Franjo Matešin je rođen 26. studenog
1967. godine u Bojani.
Diplomirao je slikarstvo na Akademiji
likovnih umjetnosti u Zagrebu 1994.
U Bojani je 2002. godine otvorio
galeriju.
Do sada je sudjelovao na 150 skupnih
izložaba i radio na 72 javnih projekata.
Imao je 76 samostalnih izložbi u zemlji
i inozemstvu. Napisao je 8 knjiga i o
njemu su snimljena 5 dokumentarna
filma.
Član je Hrvatske zajednice samostalnih
umjetnika, Hrvatskoga društva likovnih
umjetnika, Matice hrvatske i
Dobrovoljnoga vatrogasnog društva
Bojana.
Živi u Bojani.