FRANJO MATEŠIN

Franjo Matešin je rođen 26. studenog
1967. godine u Bojani.
Diplomirao je slikarstvo na Akademiji
likovnih umjetnosti u Zagrebu 1994.
U Bojani je 2002. godine otvorio
galeriju.
Do sada je sudjelovao na 138 skupnih
izložaba i radio na 65 javnih projekata.
Imao je 66 samostalnih izložbi u zemlji
i inozemstvu. Napisao je 6 knjiga i o
njemu su snimljena 4 dokumentarna
filma.
Član je Hrvatske zajednice samostalnih
umjetnika, Hrvatskoga društva likovnih
umjetnika, Matice hrvatske i
Dobrovoljnoga vatrogasnog društva
Bojana.
Živi sa ženom i četvero djece u Bojani.Više na:
www.matesin.com